Ann al fè ti pale, ann al koze, ann al pran konsèy nan men Dr @jeffcadichon sou kòman nou ka rebondi aprè twomatis 12 janvye 2010…

Ann al fè ti pale, ann al koze, ann al pran konsèy nan men Dr @jeffcadichon sou kòman nou ka rebondi aprè twomatis 12 janvye 2010 kite nan kè nou, nan lespri nou, nan nanm nou. Gita m ak vwa m ap eseye pale tou pou nou ka jwenn repons ansanm nan istwa youn lòt.

Tag Cloud:

By Dazibao

Leave a comment