BIC: Asuiv….

Nou gagannen jenès la met deyò
y al pran kout mato sou dwèt nan kloure kalòj pou chen laba.
Si w rankontre yon moun ak diplòm isi
Se paske li gen parenn oubyen l pa gen viza…
Si w ap tann mizik sa a leve ti dwèt anlè🤙
#asuiv…

Tag Cloud:

By Dazibao

Leave a comment