Randevou: BIC at MIT

Pou yon 2èm fwa, Inisyativ MIT-Ayiti / MIT-Haiti Initiative (Massachusetts Institute of Technology), ki se youn nan pi gwo inivèsite Syans, Teknoloji, Enjeniri ak Matematik oz Etazini e sou latè beni, envite BIC Tizon Dife vin brase lide ak yo soti 1e pou rive 6 avril 2019. Ap gen atelye sou zouti enfòmatik nan literati, ap gen atelye dans fòlkòrik, ap gen konsè, e latriye. Pou konsè a (vandredi 5 avril, 8pm) , ou ka rezève yon plas gratis sou lyen sa a
https://www.eventbrite.com/e/bic-in-concert-tickets-58654019752

epi n ap jwenn detay sou lòt aktivite yo ansanm ak enfòmasyon pou enskripsyon gratis nan sit sa a: https://arts.mit.edu/artists/bic/#schedule
@michel.degraff

Tag Cloud:

By Dazibao

Leave a comment